Zasady w lesie – Jak zachowywać się w lesie?

10 zasad zachowania w lesie

Zasady w lesie -10 prostych zasad prawidłowego zachowania

Las jest miejscem, w którym to my jesteśmy gośćmi, zatem zachowujmy się jak na gości przystało:
1.Nie hałasować!
2.Nie rozpalać ogniska!
3.Nie śmiecić!
4.Nie płoszyć zwierzyny!
5.Nie niszczyć roślin!
6.Ne wjeżdżać samochodem!
7.Nie wolno wyciągać ptasich jaj z gniazd!
8.Nie biwakować w miejscach do tego nieprzeznaczonych!
9.Nie wchodzić se zwierzętami!
10. Szanować spokój!