Kolejne zasiedlanie naszego obwodu łowieckiego bażantami

W trosce o różnorodność fauny w naszym lokalnym środowisku corocznie zasiedlamy nasz obwód łowiecki bażantami. Z biegiem lat z powodu trudnych zim i presji ze strony drapieżników liczba kuraków w łowisku znacznie się zmniejszyła. Myśliwi z Koła Łowieckiego ,, Świt” podjęli działania mające na celu poprawę warunku bytowania tych ptaków poprzez wzmożony odstrzał drapieżników i dokarmianie. 


Wieloletnie efekty naszej pracy są już widoczne na naszym terenie. Coraz częściej można spotkać bażanty , kuropatwy i nawet ostatnio widziane były bażanty królewskie