40 HUBERTUS WKŁ „ŚWIT” W KRAKOWIE

Wojskowe Koło Łowieckie ŚWIT - Domek myśliwski w Bogdanówce

40 HUBERTUS WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIT” W KRAKOWIE

Uroczystości 40- lecia powstania Wojskowego Koła Łowieckiego „ŚWIT” w Krakowie odbyły się 7 listopada 2015 roku w Bogdanówce. Po odprawie myśliwych przed domkiem myśliwskim przeprowadzonej przez prezesa zarządu koła Stanisława Kiepurę, myśliwi wraz z niektórymi gośćmi udali się do wcześniej zaplanowanych miotów w rejonie „Borczoka” i Sołtysiej Góry.

WKŁ ŚWIT – Domek myśliwski Bogdanówka


Pogoda dopisała a wraz z nią dobre humory i nadzieja na wsparcie Św.Huberta. Niestety, mimo bardzo sprawnych pędzeń prowadzonych przez kol.Tadeusza Zębola, pogoda zaczęła się psuć i ostatecznie „ medalem króla polowania” został odznaczony kolega myśliwy, który widział przebiegającą w oddali łanię .

Kolejny etap uroczystości to biesiada myśliwska, którą doskonale przygotował i przeprowadził w Gminnym Ośrodku Kultury kol. Krzysztof Nieciąg wraz z małżonką Ewą i innymi myśliwymi. Biesiada myśliwska rozpoczęła się od krótkiego i syntetycznego przypomnienia historii koła, jego dorobku, sukcesów łowieckich i osiągnięć w zakresie zagospodarowania łowiska.

40 lat to spory szmat czasu i jak każdy żywy organizm koło przeżywało wiele sukcesów ale
i problemów gdyż gospodarowaliśmy na pięciu obwodach w różnych, często odległych rejonach kraju, stan osobowy zmieniał się dość często ze względu na specyfikę służby wojskowej, środowiska społecznego w obwodach a także ich zasobów . Na dzień dzisiejszy koło liczy 25 członków macierzystych i 2 niemacierzystych z czego 22 ma uprawnienia selekcjonerskie.

Do sukcesów zaliczamy dobre zagospodarowanie łowiska w tym wybudowanie i urządzenie domku myśliwskiego w Bogdanówce ,dobry stan ilościowy i techniczny urządzeń łowieckich, bardzo dobre stosunki koleżeńskie, na wysokim poziomie przestrzeganie etyki łowieckiej i dobre zgodnie z planem pozyskanie zwierzyny.
Myśliwi wraz z licznie przybyłymi rodzinami bardzo pozytywnie przyjęli wiadomość o dobrych stosunkach z władzami gminy i sołectwa oraz mieszkańcami obwodu 168, który dzierżawi WKŁ „Swit”.

Wyróżnieniem dla koła była obecność zaproszonych gości
w osobach Łowczego Okręgowego w Krakowie Tomasza Ciepłego
i Nadleśniczego Nadleśnictwa w Myślenicach Stanisława Widza. Łowczy Okręgowy w swoim wystąpieniu przedstawił główne problemy nurtujące łowiectwo w Polsce w dobie obecnej oraz najbliższej przyszłości, które będą dużym wyzwaniem dla kół łowieckich. W tym miejscu wyrażamy serdeczne podziękowanie Panu Łowczemu za dobrą opinię o naszym kole
i życzenia dalszych sukcesów w działalności łowieckiej.

Na uroczystości 40 lecia koła zostali też zaproszeni goście i dobrzy przyjaciele w osobach: Władysław Piaściak wójt gminy Tokarnia, Andrzej Słonina sołtys wsi Bogdanówka, Marcin Starowicz leśniczy, Pani Rozalia Bylica a także: Edward Matysiak założyciel koła, wieloletni i zasłużeni dla koła myśliwi Władysław Komornicki i Andrzej Prus.

Za duży wkład pracy w budowę urządzeń łowieckich, troskę o etykę łowiecką, integrację środowiska myśliwych i dobre wyniki łowieckie zostali wyróżnieni dyplomami koledzy myśliwi: Krzysztof Nieciąg, Stanisław Kiepura, Walenty Gawroński i Tadeusz Zębol.

Wszyscy myśliwi i goście otrzymali też odznakę 40 lecia koła, która jest kontynuacją odznaki WKŁ „SWIT” ustanowionej w 1982 roku. Biesiada myśliwska połączona w dużej mierze z degustacją kuchni myśliwskiej przy muzyce kapeli młodzieżowej trwała do świtu, ku zadowoleniu wszystkich uczestników i z pewnością przyczyniła się do zacieśnienia więzów koleżeńskich i umocnienia przyjaźni między kolegami myśliwymi i ich rodzinami.

Wiesław Nowakowski