Kategoria: Informacje dla członków koła

Przystrzelanie broni

Prosimy wszystkich kolegów myśliwych, którzy nie uczestniczyli we wspólnym treningu strzeleckim i nie dostarczyli zaświadczenia o przystrzelaniu broni o jak najszybsze dostarczenie wspomnianego dokumentu do łowczego naszego koła łowieckiego.